У мєня єсть свій язик, ні к чєму мне МОВА…

ворóта

Ви́дно, що Гáнна млинцí пеклá, бо й ворóта в тíсті (видно птаха по польоту «видно птицу по полёту»)

Відчи́нені ворóта (відкриті ворота «открытые ворота»)

Ворóта зачи́нені (ворота закриті «ворота закрыты»)

Зачини́ти ворóта (закрити ворота «закрыть ворота»)

Не в свої́ ворóта вскóчити (взятися не за своє діло «взяться не по свое дело»)

Не в ті ворóта заї́хати (звернутися не за адресою «обратиться не по адресу»)

Ні в тин ні в ворóта (ні сюди, ні туди «ни сюда, ни туда»)

Почастýю тим чáєм, що ворóта підпирáють! (дістанеш на горіхи! «получишь на орехи!»)

Як барáн на новí ворóта хто (ні в зуб ногою хто «ни в зуб ногой хто»)

бėрег

Крáйка бėрега (кромка берега «кромка берега»)

Не все те переймáй, що до бėрега пристає́ (не всякому слуху вір «не всякому слуху верь»)

Ти́ха водá бėреги́ лóмить (у тихому болоті чорти водяться «в тихом болоте черги водятся, в тихом омуте черти водятся»)

монėта

Брáти за щи́ру монėту що (сприймати як істину що «воспринимать как истину что»)

Гра в монėтку (орел або решка «орел или решка»)

Карбувáти монėти (чеканити монети «чеканить монеты»)

Старови́нна монėта (древня монета «древняя монета»)