Словник «Поласуймо англійською!» | slovnyky.com.ua

Основними перевагами словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер.

 


автор: Тарас Береза
мови: українська, англійська
оправа: м’яка
рік видання: 2013
432 сторінки

 

ціна: 100.00 гривень

 

 

Бажаю замовити словник «Поласуймо англійською» поштою!

 

У кошик!
З авторським підписом

 

 

Погортаймо!

 

 

Словник «Поласуймо англійською!»

 

Словник англійсько-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» / Т. А. Береза. – Львів: Апріорі, 2013. – 432 с.

 

Словник є універсальним джерелом знань для усіх, хто вивчає англійську мову.

 

Окрім універсальної природи цього довідкового видання, тематика його лексичного та граматичного наповнення покликана якнайкраще сприяти учням і студентам у підготовці до державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а також складання міжнародних іспитів з англійської мови.

 

Основними перевагами Словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер.

 

Двомовна природа Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні.

 

Тематичне розташування матеріалу дасть можливість користувачам зосередити увагу на найпотрібнішому матеріалі, а навчальний характер Словника дозволить поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.

 

Для кого цей Словник?

 

Укладання англійсько-українського словника до сніданку «Поласуймо англійською!» зумовлене високим попитом на навчальну та довідкову літературу, зокрема двомовні видання.

 

Зважаючи на виклики глобалізації та безмежні можливості сучасного світу, кожна перспективна молода людина прагне вивчити англійську мову.

 

Цей сучасний словник живої англійської мови укладений для задоволення потреб широкого кола українських користувачів, які бажають поглибити свої знання англійської мови.

 

Хто є цільовою аудиторією Словника?

 

На відміну від багатьох інших видань, укладаючи цей Словник, я не орієнтувався на окремий рівень знань за визначеною міжнародною шкалою володіння англійською мовою чи на визначену вікову категорію користувачів.

 

Тому рекомендую Словник учням 9–11 класів, особливо напередодні проходження ними державної підсумкової атестації (ДПА), абітурієнтам, які складають зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а також учням і студентам, які готуються до міжнародних іспитів з англійської мови.

 

Попри чітко визначену цільову аудиторію, загальна природа Словника дає можливість будь-якому користувачеві поглибити власні знання англійської мови.

 

Кому особливо знадобиться Словник?

 

Окрім універсального характеру, Словник спрямований на задоволення навчальних потреб ключової аудиторії, адже тематика його лексичного та граматичного наповнення покликана якнайкраще сприяти учням і студентам у підготовці до державної
підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а також складання міжнародних іспитів з англійської мови.

 

Власне міжнародні сертифікати, що видаються авторитетними установами (для прикладу, Кембриджським університетом),
слугують перепусткою у краще життя для мільйонів людей у всьому світі.

 

Міжнародні сертифікати ESOL, IELTS, TOEFL, Pearson, TOEIC тощо слугують неспростовним доказом високого рівня практичного володіння англійською мовою. Їх визнають тисячі академічних закладів та міжнародних компаній у світі.

 

У чому родзинка Словника?

 

Укладаючи Словника, я взяв на себе сміливість та відпо- відальність запропонувати тутешнім користувачам щось нове незважаючи на те, що вітчизняний ринок навчальної літератури переважно заповнений фаховими виданнями західних видавництв.

 

Вважаю, основна відмінність та ключова перевага Словника полягає насамперед у його доступності та практичності.

 

Основними перевагами Словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер. Двомовна природа Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні.

 

Тематичне розташування матеріалу дасть можливість користувачам зосередити увагу на найпотрібнішому матеріалі, а навчальний характер Словника дозволить їм поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.

 

Двомовність

Двомовна природа Словника максимально спрямована на пізнавальні потреби українських користувачів у процесі опанування ними англійської мови. Адже завдяки цьому Словнику користувач не просто запам’ятовує окреме слово чи фразу, а бачить їх переклад та значення рідною мовою. Отож, на відміну від західних видань, цей Словник є ближчим до світосприйняття та мовної культури саме українських користувачів.

 

Практичність

Словник містить найбільш вживані англійські слова та фрази. Загалом у Словнику опрацьовано 2131 словникову одиницю, що широко використовуються в сучасному усному й писемному мовленні. Вибірка словникових статей за 1990–2013 роки
свідчить про сучасність Словника, адже з метою його укладення широко використаний ілюстрований матеріал Американського корпусу сучасної англійської мови (Corpus of Contemporary American English) http://corpus.byu.edu/coca/, що містить 450 000 000 слів.

 

Навчальна природа

Використання опрацьованих словникових одиниць у сучасному контексті живої англійської мови й різноманітних граматичних та розмовних тем підкреслює універсальну природу Словника, що покликана задовольнити навчальні потреби широкого
кола користувачів.

Посилання на сучасні джерела усної та писемної мови вибрані не випадково, а з метою наголошування на граматично правильному використанні англійської лексики.

Окрім наголошування на вживанні ключового слова чи фрази, вибрані приклади додатково ілюструють граматичні особливості їх правильного вживання й побудови речень:

   

     As a result of recent technological improvements, the prospect of renewable power as an economically competitive part of the energy mix is no longer a pipe dream (Foreign Aff airs, 2012).

     As a consequence of having that worldview, I was able to predict how the housing bubble was going to end (The Environmental Magazine, 2011).

     In that case, the judge could take into account the time she’d already served and, in effect, let her walk out of the courtroom a free woman (NBC Dateline, 2011).

 

Власне таке акцентування робить Словник справді навчальним, оскільки спонукає користувачів не просто механічно читати приклади, а зосереджувати увагу на особливостях лексичного матеріалу та граматичної побудови речень.

 

Тематичність

В основу побудови Словника закладено абетково-гніздовий принцип розташування слів і фраз. Тематичне сортування великої кількості лексичного матеріалу робить

 

Відтак Словник є максимально доступним для користувачів!

Якою є будова Словника?

 

Словник побудований у порядку розташування букв в англійському алфавіті (A–Z) і налічує 2131 словникову одиницю. Незважаючи на те, що словникові статті упорядковані за абеткою, частина Thesaurus свідчить про гніздовий принцип побудови Словника, що дозволяє користувачеві максимально зосередитися на ключовому лексичному та граматичному матеріалі, який зазвичай перевіряють екзаменатори під час іспитів з англійської мови, а саме:

 

􀁹 Reading / Читання;
􀁹 Writing / Письмо;
􀁹 Use of English / Граматика;
􀁹 Speaking / Мовлення.

 

Відтак користування Словником варто починати з огляду Тематичного покажчика, у якому зазначені основні теми, що охоплені в Словнику.

 

З чого складається словникова одиниця?

 

Більшість словникових одиниць розподілені за темами (див. Тематичний покажчик). Вони зокрема містять:

 

􀁹 англійське слово / фразу
􀁹 значення
􀁹 переклад слова / фрази
􀁹 переклад значення
􀁹 приклад / приклади
􀁹 підкреслення ключових слів, висловів та граматики
􀁹 тезаурус / Thesaurus
􀁹 граматичні вправи / Grammar focus

 

Словник також містить слова й вислови, які належить до категорій Collocations – Словосполуки та Word Formation – Словотвір.

Ці словникові одиниці покликані зосередити увагу користувачів на ключових словах, їхній будові та поєднанні з іншими словами. Власне ці знання особливо перевіряються екзаменаторами в частині Use of English.

 

Додатково Словник містить самостійні лексичні одиниці (зокрема, фразові дієслова та ідіоми), що не належать до жодної з описаних тут категорій, проте є стратегічно важливими для вивчення англійської мови й підготовки до іспитів.

 

Джерела

 

Розробляючи новаторський задум, я використовував кращі зразки сучасних західних видань, а саме: Pearson Education Limited, Macmillan Heinemann, Oxford University Press, Cambridge University Press. В око зокрема впало різноманіття підходів визнаних західних методистів до впорядкування лексичного й граматичного матеріалу в різних навчальних курсах.

 

Чи можна вважати Словник навчальним курсом?

 

Словник можна вважати розширеним додатком до будь-якого навчального курсу. Словниковий матеріал можна використовувати при самостійному вивченні англійської мови, а також у формі групових занять. Фахові викладачі й репетитори визначать найпотрібніший словниковий матеріал для користувачів, які готуються до складання іспитів з англійської мови.

 

Чи має Словник обмеження?

 

Подібно будь-якому іншому лексикографічному виданню, цей Словник має свої обмеження й не є універсальною панацеєю для всіх і кожного, хто намагається вивчити англійську мову чи підвищити свій рівень знань. Зважаючи на часові рамки та кількість опрацьованого матеріалу, Словник зосереджений на найбільш важливих аспектах якісного володіння мовою.

 

Друзі, завжди радий почути від Вас!

 

 

 

 

Залюбки відповім Вам та надішлю авторського дарунка!

 

© Авторська Кухня Словників Тараса Берези.  Усі права застережені.