Гаразд чи okay?

Щоб не ШТОкати... простий застосунок для уникнення англізмів гарáзд гарáзд – окей «okay» дóбре дóбре – окей «okay» осíдок осíдок – офіс «ofiice» всемерėжжя всемерėжжя – інтернет «internet» новинáрня новинáрня – ньюзрум «newsroom» копáний...