Прокоментувати

АЖ КÓРЧМÁ ЗАДУДНÍЛА

аж кóрчмá задуднíла

аж стіл ходи́в хóдором

аж шибки́ задзеленькотíли

бучнé святкувáння

бýчно і гýчно де 

Прокоментувати

ЯК БÁБА БУЛÁ ДÍВКОЮ

А вже давнéнько булó, звідкóли!; давнó рíки догори́ не плили́, та й калачí на вéрбах не росли́; давнó се дíялось; давнó то булó, коли́ цар Горóх з грибáми воювáв; давнó це булó, то вже й непрáвда; з тогó рóку жóдного живóго пса не лиши́лося; з тогó чáсу багáто води́ ви́текло; коли́ вже те в Бóга дíялось; коли́сь-то й чорти́ дурнí були́; то ще за тогó царя́, коли́ не булó сухаря́; то ще тодí діялось, як шкýрянí грóші були́; тодí то булó, як бáба булá дíвкою; це булó ще за старóго Хмéля, як людéй бýла жмéня та грім рáка вбив, а Мусíй Мики́ту посвáтав, та бýло весíлля й пóхорон; це тодí бýло, як вовк був псом і хвостóм гáвкав; це ще дíялось, коли́ звíрі говори́ли; як сви́ні з похóду йшли́; як сніг горíв, а солóмою гаси́ли.

Прокоментувати

АБИ́ЩИЦЯ

аби́щиця

багатéлька

багатéля

дрібни́ця

дрібни́чка

дрібнóта

дурни́чка

мізéрія

нікчéмниця

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

ПРÉЦІНЬ

А все ж; а втім; втім; зрéштою; однáк; однáче; пóзая́к; пóпри те; пóпри це; прéцінь; протé; та вже ж не як; та все ж; та протé; так то вонó так, а протé; усé-таки́; утíм.

Прокоментувати

НАВСІБÍЧ

увсебíч

увсібíч

у рíзні боки́

урізнóбíч

урóзтіч

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

АДÁМОВІ ЛІТÁ З ПОЧИ́НКУ СВÍТА

Адáмові літá з почи́нку свíта; віки́ Троя́на; дáвнє; давнинá; дáвні часи́; дáвність; давнó минýле; дáвня давнинá; дідíвщина; дрéвність; минýвшина; минýлість; прадавнинá; прéдківщина; си́ва давнинá; сивизнá; сивинá; старéзність; стари́зна; старовизнá; старовинá; старови́нність; стародáвність; стародéння; старожи́тність; старосвíткість; старосвíтство; старосвíтчина; старосвíтщина.

Прокоментувати

ПАЩЕКУВÁТИ

базíкати; балагýрити; балачки́ розвóдити; бáли розвóдити; баляндрáси точити; баляндрáсити; баляси точити; боби́ розвóдити; в баляндрáси захóдити; варнякати; верзякати; галдикати; гнýти всячину; говорити на вíтер; грішити язикóм; клепáти язикóм; лопотáти; ляпати язикóм; ляси прáвити; ляскати язикóм; марнослóвити; молóти язикóм; пасталáкати; патякати; пащекувáти; перебéндювати; плéскати язикóм; просторíкувати; розбазíкувати; розвóдити демагóгію; розвóдитися; розпускáти теревéні; теревéнити; теревéні прáвити; Химині кýри розвóдити.

ГРИ́ЗЛИВИЙ

заїд́ливий

звáдливий

незлáгідний

сварки́й

сварли́вий

скандáльний

сперéчливий

Прокоментувати

КИ́СЛО МЕНÍ В БОРЩ

А менí що до тóго!; а моєˊ якé дíло!; і якé менí в бáтька гóре!; ки́сло менí в борщ!; ні гíрко мені, ні сóлоно!; ні ки́сло мені, нí сóлодко!; отó менí вели́кий клóпіт!

Прокоментувати

ЛЕДЬ НЕ ЛÝСНЕ хто

ледь не лýсне хто; метр на метр хто; ні обійти́ ні об’ї́хати кого; обдéмкуватий хто; обдýвсь, як барило хто; пóвний по вíнця хто; пóвний, як огірóчок хто; пузáтий хто; тíлом обрíс хто; тлýстий хто; товстéнький ніврóку хто; товстéнький, як пеньок хто; товстий, як бóчка хто; товстий, як як барабóля хто; товстий, як барило хто; товстий, як бичóк хто; товстий, як бóдня хто; товстий, як кабáн годóваний хто; товстий, як міх вóвни хто; товстий, як свиня́ хто; товстопýзий хто; черевáтий хто; ширший ніж дóвший хто; шия, хоч обíддя гни в кого.

Прокоментувати

Прокоментувати

ОСЬ ДЕ ЗАКОВИ́КА!

а вонó ось що!

а он вонó що

аж ось вонó що

ви́дно, де дно

ось де закови́ка

так от у чім си́ла, що коби́ла си́ва

у тім то й річ, що в хáті піч

Прокоментувати

ЩЕ Б ПАК

Авжéж; авжéж-то; аджé ж; атóж; атóж пак; атóж-то; ая́кже; ба так; егé ж; не то ж бо то й що; отóж-бо; отóж-бо й вонó; отóж бо й штýка, що; отóж-то; отóж-то й вонó; отóж- то й є; сáме так; тим то й ба; то ж бо то й є; то ж то й вонó; то ж то й є; ще б пак.

ГАРНА МОВА – ОДНИМ СЛОВОМ

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

Прокоментувати

СÝТИЙ

Автенти́чний; дíйсний; достемéнний; достовíрний; достóтний; íстинний; непідрóблений; непідрóбний; нестемéнний; нештýчний; правди́вий; справдéшній; справдíшній; спрáвжній; справжнíсінький; сýтий

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

Прокоментувати

ВарЕня

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ВишИваний

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ЗашарІтися

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ОрЕля

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ЖовтАвий

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ДармОвИс

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ГартувАти

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

За так грошей

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

кАзна & хтОзна

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ГордовИто

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

нИцьма

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

мУшля

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

НалимАнитись

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

АбИщиця

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ПорАнок

Про гарне слово «бганка» 

#гарномовимо

 

 

бгáнка; бгáночка; бри́жа; бриженя́; бри́жечка; бри́жка; згóртка; змóршка; склáдка.

 

БережИна

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

Божа роса

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

ЗагрАва

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

ЛаднАти

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

БатькувАти

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

УзвАр

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

ЗвірАк

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

Ошкалок

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

мрЯчно

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

Мрук

Хто вперше надрукував машинопис 

#автори

«Життя на Міссісіпі» Марка Твена (1882) – перша книжка надрукована на машинці. Це перший в історії машинопис, офіційно надісланий видавництву.

Коментуючи власний життєпис, Твен похвалявся:

Я став не лише першим власником домашнього телефону у світі, але й першим автором машинопису.

Досі вважали, що першим машинописним виданням були «Пригоди Тома Сойєра».

Проте дослідник машинописної справи, Дерил Рер, переконливо довів що «Життя на Міссісіпі» таки було першим твором, надрукованим на машинці марки «Ремінгтон 2».

Якось випадково, 27-річна Келлі Сімс натрапила на оригінальне видання «Життя на Міссісіпі» у крамничці вживаних речей. Келлі придбала коштовний раритет (попередня оцінка експертів 3 000 доларів) лише за п’ятак.

Каже, що ніколи не продасть примірника навіть за усі гроші світу!

мрІти

Про словник вишуканої мови 

#гарномовимо

 

 

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання.

Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть.

Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

N

#гарномовимо

Як сказати гарніше та здивувати інших?

Вишукані слова у рідній мові допоможуть тобі збагатити активний словник та заговорити рідною мовою краще!

N

#не калькуймо

Як сказати правильно і не калькувати з російської?

Друже, якщо бажаєш звільнити свою мову від суржику та кальок, щодня читай  та розмовляй українською!

N

#гаразд-негоже

Як сказати гаразд та позбутись суржику?

Відчуй питому красу рідної мови, позбавлену кальок з російської та суржику. Повсякчас говори українською!

N

#слова-друзі

Як зробити свою мову розмаїтішою?

Друже, у нагоді завжди стануть твої найкращі помічники: слова-друзі, виразні, порівняння,  непересічні та дотепні вислови! 

N

#коли співає мова

Як сказати вишукано та вразити усіх навколо?

А тепер поринь у світ поетичного слова! Скільки б не шукав, ти  направду не знайдеш нічого кращого від слова, що співає!

N

#Apple-Ябко

Як сказати українською без запозичень з англійської?

А чи знаєш ти, що твоя рідна мова надто самодостатня, щоб не позичати з інших мов. Ти зможеш українською. Я знаю! 

N

#як ми перекладаємо

Як перекласти якісно з англійської на українську?

Мова змінюється ледь не щодня. Відтак, важливою є якість двомовного перекладу відповідно до новочасних тенденцій. 

N

#на дозвіллі

Що б такого почитати, коли є вільна хвилька?

Запрошую тебе у світ якісної прози від улюбленого видавництва Апріорі. Непересічні тексти збагатять тебе. 

N

#наживо

Як ближче запізнатися з автором?

Також вітаю тебе долучитися до мого YouTube каналу, де я розповідатиму тобі усе найкраще про рідну мову. 

 

  24/7 відданості

 

   Видавництво АПРІОРІ

    79000, м Львів

    вул. Катедральна 2/4 

    www.apriori.lviv.ua

 

80 000 словників

БЕРЕЗА Тарас Андрійович 

067 369 59 69

bereza.translator@gmail.com

Усі права застережені ©