Page 5 - битви
P. 5

КНЯЖА УКРАЇНА 9–11 ст.
         ©ĵ
         ©ĵ™›™™›™
        ¥ž §¦ĵ·Ÿž, §¦ĵ·Ÿž,
        ¥ž
        ™
        ™ §¨¦ ©žšž §¨¦ ©žšž
         ¨¦            Боротьба з кочовиками
         ¨¦ £™Ÿž £™Ÿž
                   Ворогами наших предків, як і кожної країни у ті часи,
                   були близькі та далекі сусіди. Найбільш небезпечними
                   були кочовики. Зі сходу та півдня, з азійських та з при-
                  чорноморських степів приходили нові й нові орди кочо-
                    виків. У 6–8 ст. наші землі спустошували авари (у
                      літописі їх названо обрами). У 7 ст. з’явились хо-
                       зари, у 8 ст. – печеніги. Боротьба з ними то-
                       чилася кілька століть.
                       У 9 ст. князь Олег об’єднав слов’янські племе-
       Худ. А. Серебряков
                 н
                 на в одну державу, а потім приєднав до неї й інші племенаа в одну дер
      та землі. Так постала Київська Русь – величезна країна від Чорного та Каспійсько-
      го морів до Балтійського моря. Князі Київської Русі остаточно здолали хозарів та
      печенігів аж у 11 ст. Але на сході виникла нова загроза – половці. І ще 200 років із
      цими новими сусідами руси то билися то мирилисями новими сусідами ррррууууси то билися, то миррилися.
      ци
      ц
                                      Ху Хуу Ху Ху Худ. ПППП. АнААннндррдрдрддрдрусуусуусуусу івів
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10