Page 6 - битви
P. 6

6 6
                        По
                        Походи князя Святославаходи

                     У 965 р. київсь
                            ький князь Святослав (син князя
                      Ігоря і княг ині Ольги) остаточно розгромив
                        Хозарсь кий каганат. Святослав узяв при-к
                           упом головну хозарську фортецю
                          сту
                           С аркел . На ті часи вона вважа-
                              *
                            лася неприступною. Після цього
                            військо Святослава рушило на
                             південь (на Північний Кавказ
                             та Приазов’я) і розгромило
                              войовничі племена аланів та
                              касогів.

      Худ. М. Откович
                * Саркел, або Біла Вежа. Залишки фортеці були затоплені Цимлянським водо-
                сховищем, збудованим за радянських часів 1952 р.


      Ху Ху Худ. М. Овечкін
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11