Page 11 - битви
P. 11

™š             УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ 12–15 ст.
         ™š¦¦
        §ž¨ž¤¦œ«¨ž¤¦œ«
        §ž
         ¦š«ª¡,š«ª¡,
         ¦
        ™š¦ ›¦¤™¦ ›¦¤™
        ™š
         ¥ž
         ¥ž š«ª¡ š«ª¡       Галицько-Волинська держава
                   Наприкінці 11 ст. Київська Русь ослабла. Князі билися
                   між собою, війна у Русі точилася безперервно, хоч у різ-
                   них місцях. Тож коли у половецьких степах з’явилась
                   нова грізна сила – монголи, годі було сподіватись, що
                   пересварені князі зможуть дати їй відсіч. У Київській
                   Русі лишилось одне сильне князівство – Галицько-Во-
                   линське, яке постало 1199 року, коли волинський князь
                   Роман об‘єднав Галичину і Волинь під своєю орудою.

                 Його син, князь Данило Галицький мусив воювати з хрес-
                 тоносцями-тевтонами, поляками, угорцями, які сподіва-
                лись скористатися із князівських чвар. Але скористались з
               того татаро-монголи, що прийшли на Київську Русь. То була
              така потуга, яку Київська Русь, ослаблена війнами і чварами,
     Король Лев Данилович
               не могла подолати.
      Галицько-Волинська держава простояла ще століття – до 1349 р., а Київська Русь
      1240 р. перестала існувати як єдина держава.

                                     П Панорама ЛЛьвова.
                                    Грравюрра А.А Гогеенберрга
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16