С Л О В Н И К И

від АПРІОРІ

улюбленим читачам

Вже понад два десятиліття працюємо з найкращими українськими мовознацями та лексикографами, які помагають нам розширити словниковий запас та говорити вишуканіше. 

у світі

вишуканого слова

Читати більше
Пропоноване  видання Правописного словника Григорія Голоскевича і сьогодні привертає увагу читача як перший тип такого видання в історії нашого словникарства, як Словник, створений на засадах т. зв. скрипниківського правопису, який радянська влада суворо заборонила, зорієнтувавши українську орфографію на традиції російської правописної практики. Це цінна пам’ятка трагічних для нашої культури 20–30-х років ХХ ст.
Вдумливому читачеві Словник частково допоможе відповісти на численні запитання. Наприклад: чому «Правописний словник» Григорія Голоскевича беззастережно прийняли українці за кордоном? Чому і в Україні деякі видання і сьогодні користуються ним? Чому в наших текстах маємо різнобій у написанні низки слів? Чи узаконені новою редакцією Українського правопису написання Афіни – Атени, лауреат – лавреат, радості – радости, Русі – Руси, ірій – ирій сприяють стабілізації правописних норм? Чому чинний правопис узаконює написання (і відповідну вимову) слів парафіяльний, Маркіян, Купріян, але зобов’язує писати матеріальний, Юліан, Адріан?
Видання призначене студентам гуманітарних факультетів, мовознавцям, лексикографам, культурологам, історикам. Засвідчує нашу шану і вдячність тим, хто загинув за переконання, вірність рідному Слову, за жертовну працю заради його утвердження.

Правописний словник

Голоскевич Григорій 

мова: українська

648 сторінки

палітурка

видання 2020 року.

Читати більше

Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців.

У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.

Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.

Мова – не калька: словник української мови

Тарас Береза

мова: українська

664 сторінки

палітурка

видання 2020 року.

 

Читати більше

Із «Листів» письменника і суспільного діяча Плінія Молодшого, стилістично довершених текстів, зразків високохудожньої інтелектуальної прози, проступає непересічна, глибоко гуманна особистість їхнього автора на тлі доби: маємо живе уявлення про матеріальне і духовне життя освічених верств тодішнього суспільства; тут – єдиний, що зберігся з тих часів, яскравий опис виверження Везувію в 79 році, а також, у листах до Траяна, важливі свідчення про ранніх християн.

Подані листи, за винятком опису виверження Везувію, українською мовою перекладено вперше.

Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови

Наталія Глібчук, Уляна Добосевич

мова: українська

640 сторінок

палітурка

видання 2018 року.

Читати більше

Словник мовного розмаїття дарує читачам яскраву палітру рідного слова. Видання доводить, що саме рідну мову вивчити майже неможливо. Словникові одиниці відкривають незнаний мовний світ, вишукану словотворчу автентику у всій її красі та синонімічній розлогості.

А як кажуть у Вас? Словник мовного розмаїття

Тарас Береза

мова: українська

304 сторінки

палітурка

видання 2021 року.

 

Читати більше

Це видання є універсальним джерелом знань для усіх, хто вивчає англійську мову.

Двомовна природа цього видання, тематика його лексичного та граматичного наповнення покликана якнайкраще сприяти учням і студентам у підготовці до державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а також складання міжнародних іспитів з англійської мови.

Основними перевагами Словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер. Двомовна природа Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні.

Тематичне розташування матеріалу дасть можливість користувачам зосередити увагу на найнеобхіднішому матеріалі, а навчальний характер Словника дозволить поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.

Скажи мені англійською: навчальний англійсько-український словник

Тарас Береза

мови: англійська-українська

428 сторінок

палітурка

видання 2020 року.

 

Читати більше

Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують докладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII – XXI століть. Понад 1500 словникових одиниць дозволяють користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови

Тарас Береза

мова: українська

420 сторінок

палітурка

видання 2015 року

Читати більше

«Слова, що нас збагачують» – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її синонімічною розлогістю та величчю.

Подані словникові одиниці, безумовно, збагатять словниковий запас кожного користувача та заохотять говорити рідною мовою якнайвишуканіше. Словник є продовженням торішньої праці «Гарна мова – одним словом», виданої в рамках спільного лексикографічного проекту «Авторської кухні словників» та видавництва «Апріорі».

Слова, що нас збагачують: словник вишуканої української мови

Тарас Береза

мова: українська

384 сторінки

палітурка

видання 2016 року

Читати більше

Пропонований словник є першою спробою лексикографічного опрацювання явища міжчастиномовної омонімії в сучасній українській мові. У словнику розмежовано лексикограматичні та функціональні омоніми, запропоновано їх класифікацію і здійснено опис 1034 омокомплексів.

Ілюстративний матеріал дібрано з різностильових джерел — від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіційно-ділового, епістолярного стилів.

На основі загальнокатегоріального значення, морфологічних характеристик, синтаксичної функції встановлено частиномов- ний статус кожного слова.

Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передусім з морфології сучасної української мови, а також суміжних галузей. Для викладачів і студентів, аспірантів, учителів-словесників та учнів шкіл і гімназій, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та функціонування української мови.

Мовою бестселерів

Тарас Береза

мова: українська

800 сторінок

палітурка

видання 2017 року

Читати більше

«Скажи мені українською» – українсько-російський словник правдивої мови, вивільнить Вашу мову від суржику, кальок, покручів, росіянізмів. Сучасне практичне видання допоможе Вам зрозуміти суттєві відмінності між українською та російською мовами. Словник наголошує на питомості української мови, її лексичному багатстві та фразеологічному розмаїтті.

Скажи мені українською: словник правдивої мови

Тарас Береза

мова: українська

456 сторінок

палітурка

видання 2019 року.

Читати більше

Сучасний англійсько-український «Cловник живої мови» охоплює колоритні вислови, що набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть.

 

• 3000 висловів

• 9000 контекстуальних ілюстрацій

• етимологічні пояснення

• синонімічні ряди

• антонімічні ряди

• вправи

 

Вислови розміщені у межах 1500 словникових статей, які представляють окремі широковживані поняття.

Cловник живої мови: сучасний англійсько-український

Тарас Береза

мови: англійська-українська

400 сторінок

палітурка

видання 2012 року.

Читати більше
коли зникає мова…

У тому числі і в будь-який спосіб,
нівечимо МОВУ ЗОКРЕМА,
Жоден не скаже нині ТОЩО,
А скаже Вам ЕТЦЕТЕРА…

Багацько слів сьогодні знаєм,
Гайпуєм фейками щодня,
А МОВА нищечком зникає,
Кому ж там РАЗНІЦА яка):

Ми вже на Ябко – Apple кажем,
Смакуєм сендвічі й гот-доґ,
Ми з Happy Birthday всіх вітаєм,
і все у нас ОКЕЙ й ТІП-ТОП!

А МОВА десь там на узбіччі,
далеко в бабці на селі,
оті словечка своЄрідні,
поглинув навсібіч мейнстрім.

І так ми вже глобалізувались,
що цілком втратили СВОЄ,
під все чуже собі танцюєм,
не кажем ТАК, а кажем YES!

І де ж ту МОВУ відшукати,
котру покинули десь там,
слівце смачненьке б нам добрати,
аби чуже не МАВПУВАТИ!

Коли Apple – це Ябко! Словник питомої мови

Тарас Береза

мови: українськаанглійська

420 сторінок

палітурка

видання 2023 року.

Друзі!

Завжди раді теплим зустрічам з Вами у нашому видавництві!

Зручно замовляйте найкращі словники Новою та Укрпоштою з авторським підписом!

Коли співає мова!

У безкрайому океані вишуканих слів та висловів віднаходимо себе.

Щоразу натхненно гортаємо сторінки наших вірних друзів-словників, покладаємось на словесне розмаїття, збагачуємо мовлення. 

Видань

Авторів

найкращих видавництв

років досвіду

Улюблене видавництво 

7900 м. Львів  

Площа Катедральна 2/4

(067) 314-05-10
(032) 235-62-18

info@apriori.lviv.ua

facebook.com/apriori.lviv

instagram.com/apriori.lviv

www.apriori.lviv.ua

Відчинені для Вас:  24/7

 

  24/7 відданості

 

   Видавництво АПРІОРІ

    79000, м Львів

    вул. Катедральна 2/4 

    www.apriori.lviv.ua

 

80 000 словників

БЕРЕЗА Тарас Андрійович 

067 369 59 69

bereza.translator@gmail.com

Усі права застережені ©