Page 12 - битви
P. 12

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
                                     Ху
                                     Худ. В. Максимовд В МаМ ксимов
        Переможену державу розтягли по шматках сусіди. На початок 14 ст. Київ-
        щина та Поділля опинилися під зверхністю Золотої Орди, Волинь – Великого
        князівства Литовського, Закарпаття – Угорського королівства, а Галичина –
        Польського королівства.
        Наші предки мужньо захищали свою землю, та, на жаль, у війні мужність не
        завжди приносить перемогу. Найгіршою була доля Поділля та Київщини, які
        опинилися під орудою Золотої Орди. Татари дозволяли займати князівський
        трон лише тим князям, хто виявляв їм повну покору.
                        А от литовські князі не втручалися в укра-
                        їнські справи, та навіть навпаки, самі пе-
                        реймали українські звичаї та родичалися
                        з українськими князями. Золота Орда ви-
                        значила подальший шлях сусідньої краї-
                        ни, що постала на сході: Московія пере-
                        б
                        брала звичаї Орди. Україна лишилася в
                        Єв
                        Європі.
                        Худ. Я. М
                         Я. Матейко
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17