Page 13 - битви
P. 13

13 13

                            Облога Белза 1351 р.


                        Г Галицьке місто Белз облягло величез-і Б б
                         не військо польського та угорського
                          королів. Проте белзький воєвода
                           відмовився здатися. Вороже вій-
                           сько даремно силкувалося здо-
                          бути фортецю. Втрати у ворожому
                          війську були такі великі, що обидва
                          королі мусили вертати ні з чим.
                          Угорська хроніка каже, що втрат
                           навіть обчислити не могли.

       Ху Ху Худд.д. ЯЯЯ.. ММаМатететеййкйкоо
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18