Page 15 - битви
P. 15

15 15
                     Битва на річці Ворскла 1399 р.


                 Битва на Ворсклі між військами Великого князівства Ли
                                           и-
                  товського і Золотої Орди є однією з найбільших у 14 ст. у
                  Східній Європі.

                                           а-
                  Литовці спільно з нашими предками не раз билися з та
                 тарами, але зазвичай неподалік від своїх кордонів, а цьо
                                           о-
                                           за
                 го разу пішли далеко в степ. Литовський князь Вітовт, з
                                           о-
                підтримки Папи Римського, оголосив хрестовий похід про
               ти Золотої Орди. Але військову та дипломатичну допомогу ві н
             отри мав лише від Польщі, Волощини і німецьких лицарів.
       Військо Вітовта, в якому були литовці, дружини руських князів та союзники (поля
                                           я-
       ки, молдавани, кілька сотень німців-тевтонів, татари хана Тохтамиша, який по в-
                                          це
       став проти своїх зверхників), зазнало поразки від війська Золотої Орди. Проте ц
       визначна битва для нашої історії . Перед битвою Золота Орда в особі Тохтамиш а
       офіційно відмовилася від Києва, Волині, Чернігова та інших південноруських зе е-
                                           о-
       мель, які ще раніше фактично відбили в неї литовські князі. Однак внаслідок по
       разки Вітовт мусив відмовитися від свого плану розірвати нерівноправний сою
                                          юз
       з Польщею.
                                      Х Х Х Х Ху Ху Х Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Х Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Хуууууууддддддд.дд.дд.дд.д.д.д.д ААААААААААААААААА...... СеСеСеСееСеСеССеССееСеСССеСеСееСеСереррерререререререререрререрррр брбрбрбрбрббрбрббррбрбррррррррякякяяяя ов о
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20