моя бабця казали…

приповідки з шухлядок

про непорадних

 

 • анí до рáди, анí до звáди
 • молодéць як пéчений горобéць
 • не вмíє котóві хвостá зав’язáти
 • ні Бóгові свíчка, ні чóртові лáдан
 • ні Бóгові свíчка, ні чóртові шпи́чка

 

негоже:

 • ні Богові свічка, ні чортові кочерга ⇔ ни Богу свечка, ни черту кочерга
коли тісно

 

 • аж стíни тріщáть 
 • гóлки не встрóмиш 
 • не проштовхнýтися 
 • нíде гóлки просýнути 
 • нíде й гóлки встроми́ти 
 • нíде й гóлкою штри́кнути 
 • гóлці нíде впáсти 
 • немá де й гóлці впáсти 
 • і ки́єм не проти́снеш 
 • кýрці ступи́ти нíде 
 • ледь не лýсне що
 • нáпхом нáпхано 
 • нáтоптом натóптано 
 • немá де й сірникý впáсти
 • немá куди́ й пáльця встроми́ти 
 • нíде кýрці клю́нути 
 • нíде пáльця просýнути 
 • як ки́єм наби́то 
 • як натóптано 

 

негоже: 

 • битком набито ⇔ битком набито 
 • ніде пальцем ткнути ⇔ негде пальцем ткнуть
 • ні стати ні сісти ⇔ ни стать ни сесть
 • плюнути нема куди ⇔ плюнуть некуда
бажати комусь на зле

 

 • а бодáй тобí!
 • а бодáй тобí мéшти намóкли!
 • а хай тобí аби́що!
 • а щоб тебé дíдьки взя́ли!
 • а щоб тобí!
 • дíдько б тебé узя́в!

 

негоже:

 • щоб ти лопнув! ⇔ чтобы ты лопнул!
 • щоб ти тріснув! ⇔ чтобы ты треснул
коли нема на те ради

 

 • алé ж де там!;
 • та де там!
 • хоч ти вмри!
 • хоч ти лýсни!

 

негоже:

 • ні в яку! ⇔ ни в какую!
 • хоч ти трісни! ⇔ хоть ты тресни!
про лінивих

 

 • анí за холóдну вóду не візьмéться хто
 • і з-під пазурця́ собí не ви́колупає хто
 • і пáльцем не кивнé хто
 • і пýчкою не кивнé хто
 • лóжки води́ в хáту не принесé хто

 

негоже:

 • палець об палець не вдарить хто ⇔ палец о палец не ударит кто
 • і пальцем не поворухне хто ⇔ пальцем не шевельнет кто
про очевидне

 

 • атóж-то
 • не то ж бо то й що
 • отóж-бо
 • отóж-бо й вонó
 • отóж-то
 • тóж-то й вонó
 • отóж-то й є
 • тим то й ба
 • то ж бо то й є
 • тож-то й вонó
 • у тім то й річ, що в хáті піч

 

негоже:

 • а то ⇔ а то
 • вот іменно ⇔ вот именно
 • у тому то й діло ⇔ в том то и дело
 • у тому то й справа ⇔ вот то-то же
 • у тому-то й річ ⇔ в том-то и штука
 • ось у чому штука ⇔ вот в чем штука
 • у цьому вся штука ⇔ в этом вся штука
 • ось те-то і є ⇔ вот то-то и есть
про багатих

 

 • багáтий, як віл рогáтий хто
 • бýде ще й бáтька жени́ть
 • грóшей до бíса в кого
 • грóшей до ли́ха в кого
 • грóшей до смýтку в кого
 • грóшей до чóрта в кого
 • грóшей і сви́ні не їдя́ть в кого
 • грóшей, хоч лопáтою горни́ в кого

 

негоже:

 • (грошей і кури не клюють в кого ⇔  денег куры не клюют у кого
про бідних

 

 • багáтий, як ци́ган на блóхи хто
 • гóлий, як бýбон хто
 • гóлий, як горобéць під стрíхою хто
 • гóлий, як долóня хто
 • гóлий, як пáлець хто
 • гóлий, як пень хто
 • гóлий, як турéцький святи́й хто

 

негоже:

 • гол, як сокол хто ⇔ гол, как сокол кто
про багатих та бідних

 

 • бага́того і серп гóлить, а убóгого й бри́тва не хóче
 • багáтому й чорт грóші нóсить
 • багáтому й чорт яйцé несé
 • багáтому й чорт дітéй вигóйдує, а убóгий і ня́ньки не знайдé
 • за багачéм сам чорт з калачéм
 • як бíдний плáче, то ніхтó не бáчить, а як багáтий скри́виться, то вся́ке ди́виться

 

негоже:

 • багатому рай, а бідному пекло ⇔ богатому рай, а бедному ад
 • багатому і в пеклі добре ⇔ богатому и в пекле хорошо
про марноту марнот

 

 • багáто гáласу дарéмно;
 • багáто гáласу знічéв’я
 • за мáсляні ви́шкварки завели́ся
 • за онýчу зби́ли бýчу
 • не стíльки мли́ва, скíльки ди́ва
 • свáряться за міх, а в мíху нічóго немáє

 

негоже:

 • багато шуму з нічого ⇔ много шума из ничего
 • через дрібниці кашу заварили ⇔ из-за пустяков кашу заварили

 

Бажаю отримати авторського дарунка!

Бажаю отримати авторського дарунка!

Чи сподобався вам мовний застосунок?
Чи є у поточному переліку незнайомі вам слова?
Чи часто вживаєте запропоновані слова?
Як використовуватимете запропоновані слова?
Чи бажаєте долучитися до розширення мовного застосунку?
Прошу вибрати собі дарунка!
Чи бажаєте передплатити модний мовний журнал #моЯмова?

Ще більше мовних застосунків для Вас!

 

   Читайте!

 

  Користайте!

 

  Пізнавайте нове! 

 

 

Щоденно разом наповнюємо мовні застосунки!

Кожен з Вас є співавтором чудових словників!

Друзі, дякую Вам!

 

 

Друзі, завжди радий почути від Вас!

 

 

 

 

Залюбки відповім Вам та надішлю авторського дарунка!

 

© Авторська Кухня Словників Тараса Берези.  Усі права застережені.