моя бабця казали…

приповідки з шухлядок

про непорадних

 

 • анí до рáди, анí до звáди
 • молодéць як пéчений горобéць
 • не вмíє котóві хвостá зав’язáти
 • ні Бóгові свíчка, ні чóртові лáдан
 • ні Бóгові свíчка, ні чóртові шпи́чка

 

негоже:

 • ні Богові свічка, ні чортові кочерга ⇔ ни Богу свечка, ни черту кочерга
коли тісно

 

 • аж стíни тріщáть 
 • гóлки не встрóмиш 
 • не проштовхнýтися 
 • нíде гóлки просýнути 
 • нíде й гóлки встроми́ти 
 • нíде й гóлкою штри́кнути 
 • гóлці нíде впáсти 
 • немá де й гóлці впáсти 
 • і ки́єм не проти́снеш 
 • кýрці ступи́ти нíде 
 • ледь не лýсне що
 • нáпхом нáпхано 
 • нáтоптом натóптано 
 • немá де й сірникý впáсти
 • немá куди́ й пáльця встроми́ти 
 • нíде кýрці клю́нути 
 • нíде пáльця просýнути 
 • як ки́єм наби́то 
 • як натóптано 

 

негоже: 

 • битком набито ⇔ битком набито 
 • ніде пальцем ткнути ⇔ негде пальцем ткнуть
 • ні стати ні сісти ⇔ ни стать ни сесть
 • плюнути нема куди ⇔ плюнуть некуда
бажати комусь на зле

 

 • а бодáй тобí!
 • а бодáй тобí мéшти намóкли!
 • а хай тобí аби́що!
 • а щоб тебé дíдьки взя́ли!
 • а щоб тобí!
 • дíдько б тебé узя́в!

 

негоже:

 • щоб ти лопнув! ⇔ чтобы ты лопнул!
 • щоб ти тріснув! ⇔ чтобы ты треснул
коли нема на те ради

 

 • алé ж де там!;
 • та де там!
 • хоч ти вмри!
 • хоч ти лýсни!

 

негоже:

 • ні в яку! ⇔ ни в какую!
 • хоч ти трісни! ⇔ хоть ты тресни!
про лінивих

 

 • анí за холóдну вóду не візьмéться хто
 • і з-під пазурця́ собí не ви́колупає хто
 • і пáльцем не кивнé хто
 • і пýчкою не кивнé хто
 • лóжки води́ в хáту не принесé хто

 

негоже:

 • палець об палець не вдарить хто ⇔ палец о палец не ударит кто
 • і пальцем не поворухне хто ⇔ пальцем не шевельнет кто
про очевидне

 

 • атóж-то
 • не то ж бо то й що
 • отóж-бо
 • отóж-бо й вонó
 • отóж-то
 • тóж-то й вонó
 • отóж-то й є
 • тим то й ба
 • то ж бо то й є
 • тож-то й вонó
 • у тім то й річ, що в хáті піч

 

негоже:

 • а то ⇔ а то
 • вот іменно ⇔ вот именно
 • у тому то й діло ⇔ в том то и дело
 • у тому то й справа ⇔ вот то-то же
 • у тому-то й річ ⇔ в том-то и штука
 • ось у чому штука ⇔ вот в чем штука
 • у цьому вся штука ⇔ в этом вся штука
 • ось те-то і є ⇔ вот то-то и есть
про багатих

 

 • багáтий, як віл рогáтий хто
 • бýде ще й бáтька жени́ть
 • грóшей до бíса в кого
 • грóшей до ли́ха в кого
 • грóшей до смýтку в кого
 • грóшей до чóрта в кого
 • грóшей і сви́ні не їдя́ть в кого
 • грóшей, хоч лопáтою горни́ в кого

 

негоже:

 • (грошей і кури не клюють в кого ⇔  денег куры не клюют у кого
про бідних

 

 • багáтий, як ци́ган на блóхи хто
 • гóлий, як бýбон хто
 • гóлий, як горобéць під стрíхою хто
 • гóлий, як долóня хто
 • гóлий, як пáлець хто
 • гóлий, як пень хто
 • гóлий, як турéцький святи́й хто

 

негоже:

 • гол, як сокол хто ⇔ гол, как сокол кто
про багатих та бідних

 

 • бага́того і серп гóлить, а убóгого й бри́тва не хóче
 • багáтому й чорт грóші нóсить
 • багáтому й чорт яйцé несé
 • багáтому й чорт дітéй вигóйдує, а убóгий і ня́ньки не знайдé
 • за багачéм сам чорт з калачéм
 • як бíдний плáче, то ніхтó не бáчить, а як багáтий скри́виться, то вся́ке ди́виться

 

негоже:

 • багатому рай, а бідному пекло ⇔ богатому рай, а бедному ад
 • багатому і в пеклі добре ⇔ богатому и в пекле хорошо
про марноту марнот

 

 • багáто гáласу дарéмно;
 • багáто гáласу знічéв’я
 • за мáсляні ви́шкварки завели́ся
 • за онýчу зби́ли бýчу
 • не стíльки мли́ва, скíльки ди́ва
 • свáряться за міх, а в мíху нічóго немáє

 

негоже:

 • багато шуму з нічого ⇔ много шума из ничего
 • через дрібниці кашу заварили ⇔ из-за пустяков кашу заварили

 

[formidable id=17 title=true description=true]

Ще більше мовних застосунків для Вас!

 

   Читайте!

 

  Користайте!

 

  Пізнавайте нове! 

 

 

Щоденно разом наповнюємо мовні застосунки!

Кожен з Вас є співавтором чудових словників!

Друзі, дякую Вам!

 

 

Друзі, завжди радий почути від Вас!

 

[formidable id=4 title=true description=true]

 

 

 

Залюбки відповім Вам та надішлю авторського дарунка!

 

© Авторська Кухня Словників Тараса Берези.  Усі права застережені.